Felhasználói feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Általános információk

Lyreco“ a LYRECO SAS, rue du 19 mars 1962 – 59770 MARLY (FRANCIAORSZÁG) vállalat és leányvállalatai.

„Felhasználó“ minden természetes, illetve jogi személy, amely ellátogat a webhelyre és eme szolgáltatás használója.

 „Termék/termékek“ az a termék, amelyet a webhelyen értékesítésre szántak

„Webhely“ a www.lyreco.com és a domain nevének minden formája.

Testreszabó eszközök“ olyan szoftver, amely lehetővé teszi a felhasználó számára a termékek testreszabását.

Eme ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK szabályozzák a webhely elérhetőségét, megtekintését és használatát.

A webhely hozzáférésével, megtekintésével vagy hasnálatával a felhasználó mindig kifejezi beleegyezését eme ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK, más irányelvek, korlátozások vagy szabályok betartásába, amelyek a webhely egyes részei vagy szolgáltatásai tartalmazhatnak. És kötelezik magukat arra, hogy betartják az összes hatályos törvényt és rendeletet.

A felhasználók engedélyt kapnak a webhely és tartalma (az alábbiakban meghatározott) hozzáféréséhez és használatához, kizárólag a Lyreco vállalat által történő termékek vagy szolgáltatások előkészítéséhez, értékeléséhez és megrendeléséhez.

A Lyreco vállalat fenntartja magának a jogot előzetes figyelmeztetés nélkül kiegészíteni, változtatni, módosítani vagy megszüntetni az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, beleértve a (az alábbiakban meghatározott) tartalmat. Ezért a felhasználóknak rendszeresen ellenőrizniük kell ezeket az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEKET.

Tiltott használat

A felhasználó nem gátolhatja meg, illetve nem kísérelheti megakadályozni a webhely biztonságát.

A felhasználó nem használhatja és kötelezi magát, hogy nem fogyja használni a webhelyet oly módon, hogy a webhelyet, illetve annak hozzáférhetőségét vagy elérhetőségét gátolná, és nem használhatja törvényellenes, törvénytelen, csaló vagy ártalmas módon, illetve ezekkel kapcsolatos célokra vagy cselekvésekre.

A felhasználó nem használhatja és kötelezi magát, hogy nem fogyja használni a webhelyet másolásra, adatmegőrzésre, publikálásra vagy bizonyos anyagok megosztására, melyek tartalma akármilyen spyware-re, számítógépes vírusra, trójai lóra, keystroke logger-re, rootkit-re, illetve más káros számítógépes szoftverre utalna.

A felhasználó, írásos engedélyünk nélkül, nem végezhet semmilyen rendszeres, automatikus vagy a webhelyhez kapcsolódó adatgyűjtési tevékenységet (beleértve a scraping-et, mélyreható adatelemzést, adatkivonást és adatgyűjtést).

Szerzői jogok

Ez a webhely grafikákat, fényképeket, képeket, logókat, dokumetumok sémáit, mintákat, szövegeket, betűtípusokat, sablonokat, szoftvereszközöket és egyéb információkat tartalmaz (eme dokumentumban: „tartalom”).

Ez a webhely és minden tartalma a felek szerzői joggal védett tulajdonát képezik, ahhonnan a Lyreco engedélyt szerzett erre a tulajdonra.

Az összes, erre a webhelyre és tartalmára vonatkozó jog fenntartva az egész világon. Szigorúan tilos megőrizni, másolni, megosztani, közzétenni vagy a tartalom valamelyik részét használni, kivéve, ha ezt az ÁLTALÁNOS HAZSNÁLATI FELTÉTELEK kifejezetten engedélyezték.

A webhelyen található testreszabási eszközök korlátozott számú grafikai elemet használnak.

A Lyreco fenntartja magának a jogot, hogy minden ilyen funkciót felhasználjon, és azokat a jövőben más felhasználók számára elérhetővé tegye.

A felhasználó, az alapján, hogy létrehozott egy tartalmi tervet és/vagy ezt beépítette egy vagy több elembe, nem szerez semmilyen jogot, sem jogosultságot egy testreszabott terv elemére sem.

A testreszabási eszközöket a többi felhasználó is használhatja olyan testreszabott termékek létrehozására, amelyek azonos vagy hasonló tartalmú kombinációkat tartalmaznak, és a Lyreco nem garantálja, hogy munkái nem fognak tartalmazni más felek által létrehozott és használt funkciókat.

A Lyreco nem vállal semmilyen garanciát arra, hogy a testreszabási eszközök használatával létrehozott terméktervek nem sérthetik a védjegyet vagy más harmadik fél jogát, vagy nem fogják követelni a védjegy kisajátítását vagy más harmadik fél jogait.

Ha a felhasználó saját tartalmat bocsát rendelkezésre, beleértve a logókat, szövegeket vagy betűtípusokat, garantálja a Lyreco számára, hogy a létrehozott egyedi termékre semmilyen harmadik fél joga nem vonatkozik. A webhelyen történő megrendeléssel a felhasználó gondoskodik róla, hogy rendelkezzenek minden szükséges jogosultsággal, jogokkal és jogosultsággal a harmadik féltől származó anyagok és megrendelések beépítéséhez. Ilyen esetben a szerzői jogok megsértése, a személyes jogok vagy a névhasználati jogok költségeit kizárólag a felhasználó viseli.

A felhasználó felmenteti a Lyreco-t az ilyen harmadik felek jogainak megsértéséért felmerült követelésekért és kérelmekért, amennyiben az felelős a jogsértésért. A felhasználó köteles kártalanítani a Lyreco-t a védelem és az ilyen eljárások eredményeként felmerült egyéb károkért.

Mindenesetre a Lyreco azt ajánlja, hogy a felhasználók szakértővel konzultáljanak arról, hogy a termékterv legálisan elérhető-e a felhasználó számára, és nem sérti a harmadik felek jogait.

Ha a felhasználó a Lyreco online áruházán keresztül szeretné megrendelni a testreszabott termékeket, a Lyreco lehetővé teszi számára, hogy a Lyreco nevében gyártson termékeket. A megrendeléseket a Lyreco értékesítésének feltételei szabályozzák.

Hozzáférés a személyes adatokhoz és azok akutalizálása

A Lyreco fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint korlátozza a hozzáférést a weboldal bármely részéhez vagy a teljes weboldalhoz.

A Lyreco fejlett szolgáltatásokat kínál, beleértve többek között a megrendeléseket, a felhasználó személyes adatainak kezelését az interneten keresztül védett rendszer segítségével, neve/jelszava alapján.

Ha a Lyreco megadja a felhasználói azonosítót és jelszót a weboldal vagy más tartalom vagy szolgáltatások tiltott részeihez való hozzáféréshez, a felhasználónak biztosítania kell a felhasználói azonosító és a jelszó titkosságát.

A felhasználói név és jelszó megjelölése az „azonosítás”.

A felhasználó beleegyezik abba, hogy az egyetlen felhasználója ennek az azonosításnak, és azonosítása révén kizárólagosan felelős a weboldalon végzett tevékenységekért. A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik az azonosítás eltitkolásáért. A Lyreco határozottan azt ajánlja, hogy a felhasználó a webhely bezárása előtt jelentkezzen ki és zárja be a böngészőablakot, hogy megakadályozza a jogosulatlan személyek hozzáférését az identitásához.

Ha a felhasználó személyes adatokat ad a Lyreco-nak, írásban megkérheti az ilyen személyes adatok (az alkalmazandó adatvédelmi törvény által megkövetelt) ellenőrzését, módosítását vagy törlését a megfelelő előzetes értesítéssel. A személyes adatokat az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően kezeljük. A felhasználó személyes adatainak megtekintésére, módosítására, hozzáadására vagy törlésére vonatkozó utasításokat az átvétel időpontjában nyújtják, ellenkező esetben a kérelem benyújtásaval kikérheti őket.

Személyes adatok védelme

A Lyreco csak olyan személyes adatokat gyűjt össze, amelyeket szükség esetén kell begyűjtenie, hogy egy vagy több szükséges funkciót vagy tevékenységet végezzen, vagy a felhasználó hozzáférhessen a Lyreco termékeihez vagy szolgáltatásaihoz, és a Lyreco csak törvényes és becsületes úton gyűjti be az adatokat.

A weboldalon szereplő adatok „*”-gal vagy hasonló szimbólummal vannak megjelölve. A Lyreco felkéri a felhasználót további, opcionális információkról, hogy bővítse ügyfeleinek ismereteit. A felhasználó eldöntheti, hogy válaszol-e az ilyen kérésekre. Bár a Lyreco rendkívül óvatos a felhasználó személyes adatainak biztonságát illetően, nem garantálja, hogy soha nem fogják feltörni, és nem fog tudni reagálni a csalárd módon szerzett személyes adatok harmadik fél általi használatára.

Minden felhasználó számára a webhely automatikusan felismeri és tárolja azokat az információkat, amelyeket általában nem tekintünk személyes adatoknak, például az IP-cím és a felhasználó domain neve.

A Lyreco felhasználóinformációkat használ, hogy megismerje az átvitel modelleit egy weboldalon keresztül egy olyan célra, mint például a használhatóság javítása.

Ha a felhasználó nem aktiválta a blokkoló technológiát, amely valamenyi böngészőben elérhetó, a felhasználó számítógépe ezeket az információkat automatikusan megadja, minden alkalommal, amikor a felhasználó bejelentkezik. Amikor a felhasználó ellátogat a webhelyre, a Lyreco vállalat használhatja az úgynevezett „cookies” fájlokat, ahhoz, hogy a felhasználó számítógépébe elmenthessen bizonyos információkat a felhasználóról, és hogy a felhasználói élményhez alkalmazkodhasson, így jobban kielégíthesse igényeit és elsőbségi választásait, vagy, hogy egyszerűen megkönnyítse a szolgáltatások használatát. A legtöbb böngésző lehetővé teszi a felhasználónak kitörölni a cookies fájlokat számítógépéből, letiltani a fogadásukat, vagy értesítéseket kapni az előtt, mielőtt ezeket a fájlokat fogadná. Azonban, ha a felhasználó letiltja vagy törli a cookies fájlokat, a Lyreco vállalat nem lesz képes megújítani egy preferált választást, sem az egyéni beállításokat, amelyeket a felhasználó korábban megadott, és a felhasználói élmények testreszabásának képessége az interneten korlátozott lesz.

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja, a Google Inc. statisztikai szolgáltatását („Google“). A Google Analytics cookie-kat használ a felhasználó számítógépén tárolt szöveges fájlok formájában, hogy segítse a Lyreco-t a webhely felhasználói használatának elemzésében. Információkat gyűjt arról, hogyan használják a felhasználók a webhelyet (a felhasználó IP-címével egyaránt), amelyeket a cookie fájlok létrehoznak, ezek átkerülnek a Google-be, ahol elmentik őket egy szerverre az Egyesült Államokban. A Google vállalat ezeket az információkat értékelés céljából használja fel, hogyan használja a felhasználó a webhelyet, egyéb szolgáltatásokért, amelyek aktívan kapcsolódnak a webhely aktivitásával és az internet használatával. A Google vállalat elküldheti ezeket az információkat harmadik feleknek, a kötelezi őket a törvény vagy abban az esetben, ha a harmadik fél az ő nevében jár el. A Google vállalat a felhasználó IP-címét nem társítja semmilyen más rögzített adatokkal. A felhasználó elutasíthatja a cookie-kat a megfelelő böngésző beállítások kiválasztásával, de ebben az esetben a felhasználó nem tudja használni az összes funkciót, melyet a webhely felkínál. A weboldal használatával a felhasználó egyetért azzal, hogy a Google a fent leírt módon és célokra dolgozza fel az adatait.

Személyes adatok használata és nyilvánosságra hozása

A Lyreco-nak a webhelyen megadott személyes adatait megfelelő módon kezelik. Az előbbi mondat korlátozása nélkül a Lyreco felhasználja és nyilvánosságra hozza a személyes adatokat a szükséges funkció vagy tevékenység céljából, hogy a felhasználó hozzáférhessen a szóban forgó Lyreco termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, vagy a webhely megfelelő részében kifejezetten meghatározott célokra.

Garancia korlátozása

Nincs garancia arra, hogy az információ, beleértve a webhelyen lévő termékekről készült képeket és fényképeket is, helyesek, aktuálisak vagy teljesek, és ez a webhely technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhat.

A Lyreco semmilyen garanciát nem vállal, és nem vállal semmilyen kötelezettséget a webhely tartalmáról, beleértve, de nem kizárólagosan, az ilyen tartalmak minőségét, pontosságát, teljességét vagy alkalmasságát.

Az ezen a webhelyen található információk, vagy bármely más webhely tartalma, amelyet a webhelyon található hiperhivatkozások kapcsolnak össze, vagy amelyeket a felhasználó az ilyen hivatkozásokon vagy más módon látogat meg, nem minősül tanácsadásnak vagy ajánlásnak.

Mentesülés a felelősség alól

A Lyreco nem vállal felelősséget a webhelyen szereplő alkalmazottaktól származó információk használatából eredő károkért (közvetlen, közvetett vagy következményként bekövetkezett) kötelezettségekből, elvesztett nyereségből vagy költségekből, akár az ilyen információkhoz való hozzáféréstől, akár azok függőségéből fakad.

A Lyreco nem fogadja el vagy hagyja jóvá a harmadik fél webhelyének tartalmát, és semmilyen felelősséget nem vállal a fentiek iránt, beleértve minden olyan felelősséget, amely abból ered, hogy bármely harmadik fél webhelyének tartalma megsérti valamelyik törvényt vagy valamelyik személy jogát, illetve sértő vagy illetlen.

A Lyreco nem garantálja, hogy az ezen a webhelyen (és/vagy erre a webhelyre kapcsolt) elérhető funkciók, anyagok és információk folyamatosak vagy hibátlanok lesznek vagy, hogy a webhely vagy annak szervere mentesek a vírusoktól, hibáktól vagy más destruktív elemektől.

A webhely felhasználói felelősek a megfelelő eljárások és vírusellenőrzések elvégzéséért (beleértve a víruskereső és egyéb biztonsági ellenőrzéseket), hogy megfeleljenek az adatbevitel és a kilépés pontos követelményeinek és biztonsági követelményeinek.

A Lyreco nem tehető felelőssé semmilyen hibáért vagy rossz minőségért, ha a felhasználó saját tartalmát, különösen szövegét és logóit használja.

Korlátozás nélkül a tartalom egyetlen része sem használható semmiféle törvénytelen, erkölcstelen célra vagy felhasználásra, személyek jogellenes károkozására, semmilyen személy magánéletének vagy nyilvánosságának megsértésére, illetve bármely szellemi jog megsértésére, bármely személy vagy jogalany tulajdonának károsítására.

A felhasználó köteles, hogy a webhelyet nem használhatja törvényellenes, erkölcstelen, sértő, zaklató, csúfoló, megfélemlítő, káros, illetlen, rosszakaratú vagy ezekra irányuló termékek kialakítására.

A felhasználó kötelezettséget vállal a Lyreco-val, és minden olyan féllel szemben, ahonnan a Lyreco engedélyt kapott a tartalom egyes részeiért, és azok igazgatói vagy alkalmazottai kártalanításra és védelemre kerülnek minden követelés, kötelezettség, kártérítés, költség tekintetében, beleértve a jogi képviselet költségeit és a felmerült költségeket (i) a HASZNÁLATI ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI nem betartásával vagy (ii) bármely olyan jogi eljárás, követelés, amely a felhasználó által szöveg, fénykép, kép, grafika vagy egyéb anyag beépítésével a termékbe, amelyek nem képezték a szabványos webhely tartalmát.

Összeköttetés

A Lyreco nem vállal felelősséget a nem kapcsolódó webhelyek tartalmáért, amelyek kapcsolódhatnak a weboldalra, vagy amelyekhez a weboldal utalhat. Ezek a hivatkozások csak a felhasználó kényelméért sorolják fel, és a felhasználó saját felelősségére férhet hozzá. A webhelyen látogatott weboldal függetlenek a Lyreco-tól, és a Lyreco nem ellenőrzi a tartalmukat. Továbbá, egy másik webhelyhez való kapcsolódás nem jelenti azt, hogy a Lyreco támogatja vagy elfogadja az ilyen webhely tartalmának vagy használatának felelősségét. A harmadik félre vagy annak termékeire vagy szolgáltatásaira történő hivatkozás semmilyen körülmények között nem értelmezhető az adott harmadik fél által jóváhagyottnak vagy támogatásának.

Fordítások

Bizonyos szövegek ezen a webhelyen az angolon kívül más nyelven is elérhetők. Az ilyen szöveg emberek vagy számítógépes szoftverek, emberi beavatkozás vagy ellenőrzés nélkül fordíthat le. Az ilyen fordításokat felhasználói útmutató formájában nyújtják, és a Lyreco nem tesz semmiféle nyilatkozatot vagy kötelezettségvállalást a fordítás pontosságáért vagy teljességéért, függetlenül attól, hogy a fordítást számítógéppel, vagy személyek készítettek.

Ajánlások

Biztonság

A webhely 128-bitos titkosítást használ az SSL segítségével (Secure Sockets Layer).

Ellenőrizze, hogy a böngészőjében engedélyezte-e az SSL 2.0 és SSL 3.0 protokoll használatát, mert ha nem, nem fogja tudni ellenőrizni megrendeléseit.

Az mi alkalmazásunk és az Ön internetes böngézője között kommunikáció titkosított, ezért engedélyezni kell az SSL 2.0 és SSL 3.0 protokollt.

Képernyő felbontása

A képernyő mérete 1024 x 768 pixelre optimalizált.

Böngészők

Javasoljuk, hogy a JavaScript által engedélyezett böngésző használatával tekintse meg a webhely összes tartalmát. A webhely kompatibilis a Microsoft Internet Explorer 7.0 vagy újabb verziójával, a Mozilla Firefox 3.0 vagy újabb verziójával, a Google Chrome 7-es vagy újabb verziójával és a Safari 5.0.0 vagy újabb verziójával.

Ha más böngészőket használ, mint a fentiek, az oldalelrendezés változhat és/vagy egyes funkciókat blokkolhat.

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy frissítse a böngészőt a legújabb verzióra.

További szoftver

Ahhoz, hogy megfelelően működjön, ezen a webhelyen további szoftverek szükségesek, például az Adobe Acrobat Reader vagy az Adobe Flash (10-es vagy újabb verzió). Minden szoftver ingyenes és a kiadótól szerezhető be:

Flash Player

http://get.adobe.com/fr/flashplayer/

Acrobat Reader

http://get.adobe.com/reader/

E feltételek megszegése

A Lyreco egyéb, az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEK jogainak sérelme nélkül, ha a felhasználó bármilyen módon megsérti ezeket az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEKET, a Lyreco ilyen jogsértés esetén elfogadhatja az alkalmazandó jognak megfelelően az általa megfelelőnek ítélt intézkedéseket, megszakítja, letiltja a felhasználói hozzáférést a webhelyre, letiltja a felhasználói, blokkolja a számítógépek hozzáférését a weboldalra a felhasználó IP-címét használva, felveszi a kapcsolatot a felhasználó internetszolgáltatójával, és megkéri, hogy blokkolja a felhasználók hozzáférését a webhelyhez és/vagy indítson jogi lépéseket a felhasználó ellen.

Jog

Ezek az ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI FELTÉTELEKET a francia jog és a kizárólagos joghatóság alá tartoznak, az ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI FELTÉTELEKBŐL származó bármilyen ügy esetén a francia bíróságok hatáskörrével rendelkeznek.

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhessen újdonságainkról és akciós ajánlatainkról.

Lépjen velünk kapcsolatba és kérjen személyre szabott ajánlatot,

vagy hívjon minket a +36 80 08 01 08 * telefonszámon
*ingyenesen hívható
Üzenet írása